Karahanlı Devleti’nin özellikleri

Merhaba arkadaşlar bugün Karahanlı devleti ile ilgili bilgiler vereceğiz. Karahanlıların özellikleri nelerdir ? Nerede kurulmuşlardır ? İlk hükümdarları kimdir , hangi hükümdar zamanında islamiyeti kabul etmiştir ? gibi birçok bilginin cevabını yazımızda bulacaksınız. Birçok kaynaktan derleme yaparak bu paylaşımı yapıyoruz. Umarız bu bilgilerden fazlasıyla istifade edersiniz.

Karahanlılar

Karahanlılar’ın özellikleri

 • 840-1212 yılları arasında Orta Asya ve Maveraünnehir’de hüküm sürdüler.
 • Orta Asya’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir. Bu konuda birçok yanılgı bulunuyor. O yanılgıya düşmemenizi öneririz. Orta Asya’da kurulduğuna özellikle dikkat edin.
 • Kurucu unsurları : Karluk-Yağma-Çiğil-Tuhsi gibi Türk boylarıdır. Bu bilgi çok önemlidir. Kpss ve kurum sınavlarında çıkma olasılığı bulunan bilgilerdir. Bu 4 boyu isminiz soy isminiz gibi ezberlemenizi öneririm.
 • Gulam sistemi ilk defa Karahanlılarda görülmüştür.
 • Bilinen ilk hükümdarı: Bilge Kül Kadir Han’dır. Kpss ilkleri sever. Bu bilgi de aklınızın bir köşesinde kalsın. Bunun dışında kurucusunun kim olduğu konusunda bir netlik yoktur.
 • Merkezi ise : Semerkant ve Balasagun’dur.
 • Halkı da yöneticileri de Türklerden oluşmaktadır. Diğer Türk-İslam devletleri böyle değildir. Arapça ve Farsça Karahanlılarda etkili olmamıştır.
 • Karahanlılar Türkçe’yi resmi dil ilan etmişlerdir. ( Tam kpss formatında sorulabilecek bir sorudur )
 • Kut anlayışını benimsemişlerdir.
 • İkili teşkilatı uygulamışlardır.
 • Hükümdarları han ve hakan gibi unvanlar kullanmışlardır.
 • Satuk Buğra Han döneminde müslüman olmuşlardır. ( Müslüman olunca Abdülkerim adını almıştır. Birçok kpss kitabında bu soruya denk geleceksiniz şimdiden söyleyim 🙂
 • En parlak dönemi ise Yusuf Kadir Han dönemidir.
 • İslamı kabul ettikten sonra Uygur Alfabesini benimsemişlerdir.
 • İlk ribatlar (kervansaray) , bimarhaneler (akıl hastanesi) , burslu öğrenci sistemi ve teşkilatlı posta örgütü Karahanlılarda görülmektedir.Türk-İslam sentezi olarak kümbetler ilk bu dönemde görülür.
 • Gazneliler ile birlikte Samanoğulları’nı yıktılar.
 • İkili teşkilat olduğunu söylemiştik buna istinaden de Batı karahanlı ve doğu karahanlı diye ikiye ayrılmıştır. Batı karahanlılar’a Harzemşahlar, Doğu Karahanlılara ise Moğol Karahitaylar son vermiştir.
 • Karahanlılar döneminde oluşan yazılı eserler ise şunlardır :
İlginizi Çekebilir;  Yüksek mahkemeler hangileridir ? Özellikleri nelerdir ? Tam KPSS'lik konu !

1- Kutadgu Bilig

2-Divan-ı- Lugatit Türk

3-Atabet’ül Hakayık

4-Divanı Hikmet

Bu 4 tane eser hakkında açıklamaları ise diğer konumuzda vereceğiz. Karahanlılar ile ilgili önemli bilgiler şimdilik bu kadardır. Kpss ve kurum sınavlarında çıkacak herhangi bir soruyu bu bilgiler sayesinde kaçırmayacağınızı düşünüyoruz.

Yorum yapın